Individuele Begeleiding van Kinderen

Anders

Hartelijk welkom op deze site.

ZoJezelf begeleidt kinderen die gediagnosticeerd zijn met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of ADHD. Deze kinderen ontwikkelen zich anders dan wat als de norm gehanteerd wordt. Dit komt tot uiting in ander gedrag, gedrag dat door de omgeving soms slecht begrepen wordt en een kind problemen oplevert.

 

Deze problemen kunnen spanningen en lastige situaties opleveren binnen het gezin, de school en de vrijetijdsbesteding. Het kind achter het gedrag wordt niet meer gezien. Wanneer een kind regelmatig wordt aangesproken op zijn gedrag, neemt het zelfvertrouwen en het gevoel voor eigenwaarde af. Een kind kan zich dan ‘stom’ en eenzaam voelen en emotionele problemen krijgen.

Ouders

Voor een ouder is het moeilijk om te zien dat je kind niet goed in zijn vel zit. U kent uw kind goed en wenst bovenal dat het gelukkig is en tot ontplooiing komt. Als geen ander kent u ook de lieve, slimme en leuke kanten van uw kind.

 

Ik sta achter het kind. In de begeleiding van het kind worden de ouders meegenomen.
Vanzelfsprekend neem ik uw ervaringen en vragen met betrekking tot de opvoeding mee in de begeleiding.

Kind begeleiding

Uitgangspunten van mijn begeleiding zijn de belevingswereld, de behoeften en het oplossend vermogen van uw kind.


Met behulp van psycho-educatie krijgt uw kind meer inzicht in zijn eigen functioneren. Samen met hem of haar doorloop ik allerlei leuke en lastige dagelijkse situaties. Zo zoeken we met gebruik van wat het kind goed kan, naar hulpmiddelen en oplossingen die bij dit kind passen om de eigen vaardigheden te vergroten.

 

Boven aan de pagina vindt u onder het kopje ‘Kinderen’ uitgebreide informatie over de werkwijze en Psycho-educatie.


Wanneer u als ouders behoefte heeft aan meer specifieke begeleiding met betrekking tot de opvoeding, dan kunt u gebruik maken van ‘Ouderbegeleiding’. Zie hiervoor het kader ‘Volwassenen’.