Psycho-educatie

Wie ben ik?

Wat houdt mijn stoornis in?

Wat betekent dit voor mij, voor mijn functioneren en voor mijn omgeving?

Wat kan ik doen om mee te doen in deze wereld?

Hoe kan ik mijn gedrag aanpassen en toch mijzelf blijven?

Een kind weet vaak feilloos te noemen welke ontwikkelingsstoornis het heeft, maar de kennis over de achtergronden heeft het meestal niet. Ook de relatie tussen de stoornis en de problemen in het dagelijks leven zijn meestal onduidelijk. Wel duidelijk is dat er met grote regelmaat sprake is van miscommunicatie met en onbegrip in de omgeving.

 

Psycho-educatie geeft uw kind inzicht in de eigen omgang met de leefwereld en dagelijkse, vaak moeilijke situaties als vriendschappen, naar school gaan, eten of het naar bed gaan.

 

Stapsgewijs, onder andere met behulp van de methode ‘Handleiding voor Jezelf’ leert uw kind zichzelf kennen. Door uit te gaan van eigenschappen die al goed zijn ontwikkeld, leert het kind vaardigheden aan, die helpen om soepeler met voorheen lastige situaties om te gaan. Als hulpmiddel hierbij maken we samen stappenplannen voor specifieke situaties (sociale scripts) op maat voor uw kind.

Uw kind heeft aan het einde van de begeleiding dan ook daadwerkelijk een map met een ‘handleiding voor zichzelf’ als ondersteuning. Alles wat behandeld is, zit in deze map. Daar de inhoud volledig is afgestemd op uw kind, blijft het voor hem of haar een belangrijk naslagwerk.Deze methode is bij aanvang voor elk kind gelijk, maar spitst zich al snel toe op de hulpvraag van u en uw kind. 

 

Mijn begeleiding is gericht op maatwerk. Deze methodiek is geschikt voor kinderen vanaf zeven jaar of met een functionerings- niveau vanaf deze leeftijd.