Werkwijze

Kennismakingsgesprek

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek inventariseren we samen waar u en uw kind ondersteuning bij zoeken en vertel ik hoe ik u daarbij kan helpen. Wanneer we beiden vertrouwen hebben in de samenwerking, maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

In het intakegesprek worden u vragen gesteld die belangrijk kunnen zijn voor de begeleiding. Uiteraard is alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk. Na dit gesprek maak ik met u een plan van aanpak voor de individuele begeleiding en plannen we een tussenevaluatie.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak staan zowel de door u en uw kind ervaren problemen en uw wensen ten aanzien van de oplossing beschreven, als ook de begeleiding die ik ga bieden.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding van het kind duurt telkens één uur, waarbij de laatste tien minuten gebruikt worden om informatie uit te wisselen met de ouder(s). De begeleiding van het kind is gericht op vergroten van het zelfvertrouwen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Met complimenten, humor en positieve ervaringen werken we aan verbetering van het zelfbeeld van uw kind.