Welkom, mijn naam is Elze Honders

Over mij

In de omgang met eigen en andere kinderen ben ik bijzonder onder de indruk geraakt van het aanpassingsvermogen en de expressieve vaardigheden van kinderen. Zelfs als ze verschillende talen spreken, lijken ze elkaar als vanzelf te begrijpen.

 

Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of ADHD hebben moeite om af te stemmen op anderen. Daardoor worden ze vaak niet begrepen en gewaardeerd en begrijpen zij anderen niet. Frustratie, onzekerheid en gevoelens van minderwaardigheid kunnen hiervan het gevolg zijn.

 

Als pedagoog is het mijn passie om kinderen te ondersteunen bij het vinden van oplossingen die bij hen passen. Ik geniet ervan wanneer het een kind lukt om mee te doen in plaats van buitenspel te blijven staan.

 

Het kind en diens mogelijkheden staan bij mij centraal, niet de diagnose.

ZoJezelf

Kinderen ontwikkelen zich het beste tot een zelfbewuste volwassene in een omgeving waarin ze zichzelf mogen zijn en geliefd en gewaardeerd worden.

 

Voor mijn praktijk heb ik de naam ‘ZoJezelf’ gekozen, omdat het streven om blij en tevreden met jezelf te zijn er in verweven is, een voorwaarde voor geluk voor zowel een opgroeiend kind als een volwassene.

Coaching Volwassenen

In mijn werk als re-integratiecoach begeleidde ik volwassenen. Dit schonk mij zoveel voldoening, dat ik mijn coachende vaardigheden met een opleiding tot professioneel coach heb uitgebreid en verdiept.

 

Kenmerkend voor mijn coaching is een oprechte nieuwsgierigheid naar wat de ander beweegt. Uw drijfveren, kwaliteiten en belemmeringen dienen steeds als uitgangspunt voor gewenste verandering.