Scholen & Verenigingen voor Sport en cultuur

School coaching

Een kind brengt veel tijd door op school. In de pedagogiek noemt men dit dan ook wel ‘het tweede milieu’. Op school kunnen situaties voorkomen waar het kind, of u als ouder vragen over heeft. Soms maakt een leerkracht zich zorgen over het gedrag van uw kind in de klas. Wellicht moet u toezien dat uw kind met tegenzin naar school gaat.

Plan van aanpak

In opdracht van u kan ik in overeenstemming met de school een observatieverslag van uw kind maken waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat. Indien gewenst werk ik in overleg met u, de leerkracht en de intern begeleider een plan van aanpak uit.

 

Dit plan voorziet in specifieke ondersteuning en hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat uw kind mee kan doen in de klas en met plezier en zelfvertrouwen naar school gaat.

Groepsvoorlichting Volwassenen

Als school, instelling of (sport)vereniging, kunt u behoefte hebben aan voorlichting over 'anders zijn' voor leerkrachten, begeleiders of ouders die te maken hebben met kinderen met een aan autisme verwante stoornis of ADHD.

 

ZoJezelf geeft aan de hand van een duidelijke presentatie inzicht in de verschillen tussen mensen in het algemeen en in merkbare verschillen in de omgang met mensen met een stoornis. Met dit inzicht krijgt u handvatten voor verdere begeleiding.

Groepsvoorlichting Kinderen

Ook voor kinderen is het belangrijk om te weten dat niemand gelijk is, maar wel gelijke waarde heeft. Dat we elkaar aanvullen en van elkaar kunnen leren, juist dankzij deze verschillen.

 

De presentaties die ontwikkeld  zijn voor kinderen, leiden tot meer begrip voor elkaar en zijn geschikt vanaf de middenbouw.
Presentaties kunnen in overleg afgestemd worden op uw wensen en vragen.