Begeleiding van Ouders

Gezin

Als ouder vervult u een belangrijke rol in het leven van uw kind. Het gezin wordt binnen de opvoedkunde niet voor niets aangeduid als het eerste milieu. Zeker wanneer een kind een specifieke opvoeding nodig heeft, kan deze taak door u soms als (te) zwaar ervaren worden . Ondersteuning bij de opvoeding van uw kind kan dan heel welkom zijn.

Ouderbegeleiding

Binnen ouderbegeleiding staat uw rol als opvoeder centraal. Ouderbegeleiding sluit aan bij uw vragen en beleving. Met u als ervaringsdeskundige zoeken we samen naar handvatten die passen bij uw gezin.

 

Doel van de ouderbegeleiding is dat u uw kind beter gaat begrijpen en soepeler kunt afstemmen op diens behoeften. U leert lastige situaties onder controle te krijgen. Hierdoor komt er meer rust voor u en uw gezin, kan uw kind zich beter ontwikkelen en kunt u meer van uw kind genieten.

Aandachtspunten

Aandachtspunten binnen de ouderbegeleiding kunnen zijn:

 

  • Praten over uw beleving van het kind;
  • Psycho-educatie;
  • De dagstructuur verbeteren;
  • De ontwikkeling van uw kind stimuleren;
  • Verbeteren van de communicatie in het gezin.

Werkwijze

Omdat de duur van ouderbegeleiding in de praktijk erg verschilt, wordt het aantal gesprekken in overleg met u vastgesteld.
De duur van een bijeenkomst is één uur per keer.
Wanneer er twee opvoeders zijn, is het wenselijk dat beiden aan de ouder- begeleiding deelnemen.
Soms is het raadzaam dat ik contact heb met school of met andere hulpverleners. Dit gebeurt echter alleen met uw toestemming.