Werkwijze Volwassenen Coaching

Wat is coaching?

Coaching is een kortdurende resultaatgerichte samenwerking tussen coach en coachee, waarbij de focus ligt op een door de coachee gewenste verandering.

 

Als coach biedt ik je professionele ondersteuning om meer inzicht te krijgen in je eigen houding en gedrag. Samen zoeken we naar wegen om je persoonlijk functioneren te verbeteren en je doel te bereiken.

 

Het maakt daarbij niet uit aan welke situatie(s) je wilt werken. Dit kan zowel een privé- als werksituatie zijn.
Ik stimuleer je de kloof te overbruggen tussen waar je nu staat en waar je naar toe wilt. Met je persoonlijke kwaliteiten als uitgangspunt leer je je belemmerende overtuigingen kennen en overwinnen.

Werkwijze

Mijn coaching is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, verantwoordelijkheid en respect. Onderliggend doel is altijd het vergroten van je zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.
In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we of het ‘klikt’ tussen ons.

 

In een intakegesprek bespreken we de gewenste aanpak van het probleem of het doel waaraan je wilt werken, je verwachtingen ten aanzien van het traject en de manier waarop we met elkaar omgaan. Tevens maken we een inschatting van het aantal sessies dat we nodig denken te hebben.

 

In een coaching traject voeren we gesprekken, stel ik vragen, houd ik je een spiegel voor, zullen we ook lachen, kan ik soms confronteren en adviseer ik je. Gemiddeld duurt een coaching traject zes sessies.